Lớp học online bằng video
12

Vật lý 12 bài 42 Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh

 •   20/01/2018 05:04:00 AM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 42 Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh trong chương trình vật lý 12 do thầy Phạm Gia Phách trường ĐHSP Hà Nội giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc360 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
11

Vật lý 12 bài 41 Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định

 •   20/01/2018 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 41 Chuyển động của vật rắn quanh một trục cố định trong chương trình vật lý 12 do thầy Phạm Gia Phách trường ĐHSP Hà Nội giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc360 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
10

Vật lý 12 Bài 40 Các hạt sơ cấp

 •   20/01/2018 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 381
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 40 Các hạt sơ cấp trong chương trình vật lý 12 do thầy Cường giảng dạy, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
9

Vật lý 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

 •   20/01/2018 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 39: Phản ứng nhiệt hạch trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
8

Vật lý 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

 •   20/01/2018 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 38: Phản ứng phân hạch trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
6

Vật lý 12 Bài 37: Phóng xạ

 •   20/01/2018 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 281
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 37: Phóng xạ trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
7

Vật lý 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

 •   20/01/2018 04:41:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
6

Vật lý 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

 •   20/01/2018 04:39:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Vật lý 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Vật lý 12 Bài 34: Sơ lược về laze

 •   20/01/2018 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 308
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 34: Sơ lược về laze trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
5

Vật lý 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

 •   20/01/2018 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 33: Mẫu nguyên tử Bo trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
4

Vật lý 12 Bài 32: Hiện tượng quang - phát quang

 •   20/01/2018 04:30:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 32: Hiện tượng quang - phát quang trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
5

Vật lý 12 Bài 31: Hiện tượng quang điện trong

 •   20/01/2018 04:28:00 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 31: Hiện tượng quang điện trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
4

Vật lý 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

 •   20/01/2018 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
3

Vật lí lớp 12 bài 29 Thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thao

 •   20/01/2018 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 1376
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 29 Thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thao trong chương trình vật lý 12 do Thu Phương chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
3

Vật lý 12 Bài 28: Tia X

 •   20/01/2018 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 28: Tia X trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
2

Vật lý 12 Bài 27: Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại

 •   20/01/2018 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 366
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 27: Tia hồng ngoại - Tia tử ngoại trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
1

Vật lý 12 Bài 26: Các loại quang phổ

 •   20/01/2018 03:51:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 26: Các loại quang phổ trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
2

Vật lý 12 Bài 25: Giao thoa ánh sáng

 •   20/01/2018 12:14:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 25: Giao thoa ánh sáng trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
1

Vật lý 12 Bài 24: Tán sắc ánh sáng

 •   19/01/2018 11:29:00 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 24: Tán sắc ánh sáng trong chương trình vật lý 12 do thầy Thân Thanh Sang giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích

Các tin khác

Giới thiệu về lớp học cộng đồng

Trang lớp học cộng đồng (lophoccongdong.edu.vn) được xây dựng trên cơ sở hệ thống các tài liệu, bài giảng của các thầy cô giáo trên toàn quốc đóng góp nhằm xây dựng một trang tài liệu chuẩn dưới sự kiểm soát chất lượng nội dung các tài liệu và bài giảng một cách hệ thống nhằm xây dựng...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về lớp học cộng đồng?

Đăng ký thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Ban quản trị website
Ban quản trị website
Thống kê số lượng truy cập
 • Đang truy cập39
 • Máy chủ tìm kiếm21
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay5,776
 • Tháng hiện tại92,355
 • Tổng lượt truy cập5,459,039
Chat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây