Lớp học online bằng video
Toán 12 Bài 19 Phương trình mặt phẳng

Toán 12 Bài 19 Phương trình mặt phẳng

 •   09/03/2018 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 19 Phương trình mặt phẳng trong chương trình hình học 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang học247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Toán 12 Bài 18 Hệ tọa độ trong không gian

Toán 12 Bài 18 Hệ tọa độ trong không gian

 •   09/03/2018 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 18 Hệ tọa độ trong không gian trong chương trình hình học 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang học247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
2

Toán 12 Bài 17 Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

 •   09/03/2018 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 344
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 17 Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu trong chương trình hình học 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang học247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Toán 12 Bài 16 Mặt cầu

Toán 12 Bài 16 Mặt cầu

 •   09/03/2018 09:55:00 PM
 •   Đã xem: 333
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 16 Mặt cầu trong chương trình hình học 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang học247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Toán 12 Bài 15 Khái niệm mặt tròn xoay

Toán 12 Bài 15 Khái niệm mặt tròn xoay

 •   09/03/2018 09:48:00 PM
 •   Đã xem: 312
 •   Phản hồi: 0
Nội dung 15 Khái niệm mặt tròn xoay trong chương trình hình học 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang học247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Toán 12 Bài 14 Thể tích khối đa diện

Toán 12 Bài 14 Thể tích khối đa diện

 •   09/03/2018 09:42:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 14 Thể tích khối đa diện trong chương trình hình học 12 do thầy Đinh Tiến Nguyện giảng dạy, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Toán 12 Bài 13 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Toán 12 Bài 13 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

 •   09/03/2018 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 13 Khối đa diện lồi và khối đa diện đều trong chương trình hình học 12 do thầy Đặng Trung Hiếu giảng dạy, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
Toán 12 Bài 12 Khái niệm về khối đa diện

Toán 12 Bài 12 Khái niệm về khối đa diện

 •   23/01/2018 11:08:03 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 12 Khái niệm về khối đa diện trong chương trình hình học 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
§ 1 SỐ PHỨC

Toán 12 Bài 11 Số phức

 •   23/01/2018 10:54:31 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 11 Số phức trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
7

Toán 12 Bài 10 Tích phân

 •   21/01/2018 08:53:31 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 10 Tích phân trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
7

Toán 12 Bài 9 Nguyên hàm

 •   21/01/2018 08:50:15 PM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 9 Nguyên hàm trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
6

Toán 12 Bài 8 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit

 •   21/01/2018 08:38:54 PM
 •   Đã xem: 412
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 8 Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
2

Toán 12 Bài 7 Phương trình mũ và phương trình lôgarit

 •   19/01/2018 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 7 Phương trình mũ và phương trình lôgarit trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
2

Toán 12 Bài 6 Hàm số mũ, Hàm số Lôgarit

 •   19/01/2018 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 6 Hàm số mũ, Hàm số Lôgarit trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
1

Toán 12 Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

 •   19/01/2018 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
3

Toán 12 Bài 4: Đường tiệm cận

 •   08/01/2018 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 209
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 4: Đường tiệm cận của hàm số trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
2

Toán 12 Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

 •   08/01/2018 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 3 Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
1

Toán 12 Bài 2: Cực trị của hàm số

 •   08/01/2018 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 2 Cực trị của hàm số trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
1

Toán 12 Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

 •   08/01/2018 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 264
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 1 Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số trong chương trình đại số 12 do TS Phạm Sỹ Nam giảng dạy, chia sẻ trên trang hoc247 và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích

Giới thiệu về lớp học cộng đồng

Trang lớp học cộng đồng (lophoccongdong.edu.vn) được xây dựng trên cơ sở hệ thống các tài liệu, bài giảng của các thầy cô giáo trên toàn quốc đóng góp nhằm xây dựng một trang tài liệu chuẩn dưới sự kiểm soát chất lượng nội dung các tài liệu và bài giảng một cách hệ thống nhằm xây dựng...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về lớp học cộng đồng?

Đăng ký thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Ban quản trị website
Ban quản trị website
Thống kê số lượng truy cập
 • Đang truy cập56
 • Máy chủ tìm kiếm41
 • Khách viếng thăm15
 • Hôm nay5,872
 • Tháng hiện tại92,451
 • Tổng lượt truy cập5,459,135
Chat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây