Lớp học online bằng video
9

Khối mầm non bài 24 Động vật trang trại

 •   21/01/2018 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 24 Động vật trang trại trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non chuyên đề khám phá khoa học, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
8

Khối mầm non bài 23 Năm giác quan

 •   21/01/2018 09:07:00 AM
 •   Đã xem: 1087
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 23 Năm giác quan trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non chuyên đề khám phá khoa học, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
7

Khối mầm non bài 22 Bốn mùa trong năm

 •   21/01/2018 09:03:00 AM
 •   Đã xem: 741
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 22 Bốn mùa trong năm trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non chuyên đề khám phá khoa học, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
6

Khối mầm non bài 21 Vòng đời của ếch

 •   21/01/2018 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 21 Vòng đời của ếch trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non chuyên đề khám phá khoa học, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
5

Khối mầm non bài 21 Vòng đời của loài bướm

 •   21/01/2018 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 21 Vòng đời của loài bướm trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non chuyên đề khám phá khoa học, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
4

Khối mầm non bài 20 Vòng đời phát triển của cây

 •   21/01/2018 08:53:00 AM
 •   Đã xem: 567
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 20 Vòng đời phát triển của cây trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non chuyên đề khám phá khoa học, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
3

Khối mầm non Bài 19 Không nên mở cửa cho người lạ

 •   21/01/2018 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 19 Không nên mở cửa cho người lạ trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
2

Khối mầm non Bài 18 Bỏ rác vào thùng

 •   21/01/2018 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 255
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 18 Bỏ rác vào thùng trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
1

Khối mầm non Bài 17 Không nên ăn kẹo vào buổi tối

 •   21/01/2018 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 17 Không nên ăn kẹo vào buổi tối trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
1

Khối mầm non Bài 16 Cắt tóc thường xuyên

 •   18/01/2018 08:27:00 PM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0
Nội dung Bài 16 Cắt tóc thường xuyên trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
12

Khối mầm non Bài 15 Lễ phép khi ở trường

 •   18/01/2018 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 671
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 15 Lễ phép khi ở trường trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
11

Khối mầm non Bài 14 Chia Sẻ Đồ Chơi Cùng Bạn

 •   18/01/2018 09:04:00 AM
 •   Đã xem: 299
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 14 Chia Sẻ Đồ Chơi Cùng Bạn trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
10

Khối mầm non Bài 13 Biết Chăm Sóc Và Nhường Nhịn Em Nhỏ

 •   18/01/2018 09:02:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 13 Biết Chăm Sóc Và Nhường Nhịn Em Nhỏ trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
9

Khối mầm non Bài 12 Có Ý Thức Tốt Trong Việc Giữ Gìn Bảo Vệ Của Công

 •   18/01/2018 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 12 Có Ý Thức Tốt Trong Việc Giữ Gìn Bảo Vệ Của Công trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
8

Khối mầm non Bài 11 Không Nên Ích Kỷ Kiêu Ngạo

 •   18/01/2018 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 11 Không Nên Ích Kỷ Kiêu Ngạo trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
7

Khối mầm non Bài 10 Che Miệng Khi No, Ngáp, Hắt Hơi

 •   18/01/2018 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 10 Che Miệng Khi No, Ngáp, Hắt Hơi trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
6

Khối mầm non Bài 9 Biết Giữ Lời Hứa

 •   18/01/2018 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 9 Biết Giữ Lời Hứa trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
5

Khối mầm non Bài 8 Giúp Đỡ Người Gặp Khó Khăn

 •   18/01/2018 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 8 Giúp Đỡ Người Gặp Khó Khăn trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích
4

Khối mầm non Bài 7 Rửa Tay Bằng Xà Phòng Trước Khi Ăn

 •   18/01/2018 08:19:00 AM
 •   Đã xem: 318
 •   Phản hồi: 0
Nội dung bài 7 Rửa Tay Bằng Xà Phòng Trước Khi Ăn trong chương trình kỹ năng sống khối mầm non, do vinacarton cung cấp, chia sẻ và được ban quản trị tổng hợp một cách có hệ thống nhằm cung cấp cho quý bạn đọc có được bài giảng bổ ích

Các tin khác

Giới thiệu về lớp học cộng đồng

Trang lớp học cộng đồng (lophoccongdong.edu.vn) được xây dựng trên cơ sở hệ thống các tài liệu, bài giảng của các thầy cô giáo trên toàn quốc đóng góp nhằm xây dựng một trang tài liệu chuẩn dưới sự kiểm soát chất lượng nội dung các tài liệu và bài giảng một cách hệ thống nhằm xây dựng...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về lớp học cộng đồng?

Đăng ký thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Ban quản trị website
Ban quản trị website
Thống kê số lượng truy cập
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay6,002
 • Tháng hiện tại92,581
 • Tổng lượt truy cập5,459,265
Chat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây